TELEFON: +420 774 860 789
E-MAIL: info@megcharity.cz

Terms & conditions

1. Úvod
Tyto Podmínky se vztahují na tuto webovou stránku a na transakce související s našimi produkty a služby. Můžete být vázáni dalšími smlouvami souvisejícími s vaším vztahem s námi nebo produkty či služby, které od nás obdržíte. Pokud některá ustanovení dodat smlouvy jsou v rozporu s jakýmikoli ustanoveními těchto podmínek, ustanovení těchto dodatečných smlouvy budou kontrolovat a převažovat.

 

2. Vazba
Registrací, přístupem nebo jiným používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami a podmínkami uvedenými níže. Pouhé používání této webové stránky znamená znalost a přijetí těchto podmínek. V některých konkrétních případech můžeme také vás požádat o výslovný souhlas.

 

3. Elektronická komunikace
Používáním těchto webových stránek nebo komunikací s námi elektronickými prostředky souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky na našich webových stránkách nebo zasláním vám zašleme e-mail a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další komunikace, která vám poskytujeme elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky, včetně ale neomezuje se na požadavek, aby taková sdělení byla písemná.

 

4. Duševní vlastnictví
My nebo naši poskytovatelé licencí vlastníme a kontrolujeme všechna autorská práva a další práva duševního vlastnictví na webových stránkách a v datech, informacích a dalších zdrojích zobrazených nebo přístupných v rámci webová stránka.

 

4.1 Všechna práva jsou vyhrazena
Pokud konkrétní obsah neurčuje jinak, není vám udělena licence ani žádné jiné právo podle autorských práv, ochranných známek, patentů nebo jiných práv duševního vlastnictví. To znamená, že vy nebude používat, kopírovat, reprodukovat, provádět, zobrazovat, distribuovat, vkládat do jakéhokoli elektronického média, měnit, zpětně analyzovat, dekompilovat, přenášet, stahovat, přenášet, zpeněžit, prodávat, nabízet na trhu nebo komercializovat jakékoli zdroje na tomto webu v jakékoli formě bez našeho předchozího písemného povolení, s výjimkou a pouze tehdy, pokud není stanoveno jinak v předpisech kogentního práva (jako je například právo citovat).

 

5. Zpravodaj
Bez ohledu na výše uvedené můžete náš newsletter přeposílat v elektronické podobě na ostatní, kteří by mohli mít zájem navštívit naše webové stránky.

 

6. Vlastnictví třetí strany
Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na webové stránky jiných stran. My ne sledovat nebo kontrolovat obsah webových stránek jiných stran, na které jsou z tohoto odkazu webová stránka. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají příslušným Podmínky těchto třetích stran. Vyjádřené názory nebo materiály objevující se na tyto webové stránky nemusíme nutně sdílet nebo podporovat. Neneseme odpovědnost za žádné postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Nesete všechna rizika související s používáním těchto webových stránek a jakýchkoli souvisejících služeb třetích stran. Nebudeme přijmout jakoukoli odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýmkoli způsobem, jakkoli způsobené, vyplývající z vašeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám.

 

7. Odpovědné používání
Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s tím, že je budete používat pouze pro zamýšlené účely a jak je povoleno tyto Podmínky, jakékoli další smlouvy s námi a platné zákony, předpisy a obecně přijaté online postupy a průmyslové směrnice. Nesmíte k tomu používat naše webové stránky nebo služby používat, publikovat nebo distribuovat jakýkoli materiál, který se skládá ze škodlivého počítače (nebo je s ním spojen). software; používat údaje shromážděné z našich webových stránek pro jakoukoli činnost přímého marketingu nebo provádět jakoukoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů na našich webových stránkách nebo v souvislosti s nimi. Zapojení do jakékoli činnosti, která způsobuje nebo může způsobit poškození webové stránky nebo která zasahuje s výkonem, dostupností nebo přístupností webových stránek je přísně zakázáno.

 

8. Zásady vrácení peněz a vrácení zboží
8.1 Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy. 

 

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat o svém rozhodnutí odstoupit od tohoto smlouvu jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Náš kontaktní údaje naleznete níže. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale je to tak není povinné.

 

Pokud využijete tuto možnost, zašleme vám potvrzení o přijetí takového
Obchodní podmínky MEGcharity.cz 30. července 2022 odstoupení na trvalém nosiči (například e-mailem) bez prodlení. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete své sdělení týkající se vašeho uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.2 Účinky odstoupení
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících)

 

 

 

Podmínky byly naposledy aktualizovány dne 18. 2022 Červenec

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email
X