TELEFON: +420 774 860 789
E-MAIL: info@megcharity.cz

Diagnostický chodník

0Kč of 1.1 millionKč raised

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (KOTPU) se stará i o dětské pacienty nejen v Plzeňském kraji, věnuje se velmi širokému spektru postižení pohybového aparátu. Vrozeným vývojovým vadám, neuroortopedii, získaným ortopedickým vadám i traumatům. Abychom mohli poskytovat našim pacientům stále lepší péči, musíme co nejlépe porozumět potížím našich pacientů. Až doposud jsme měli k dispozici vyšetření tzv. statická, která nám dopomáhala odhalit anatomické odchylky, nicméně funkční změny jsme museli hodnotit pouze naším klinickým vyšetřením. “Chodící pás“ nám nově přinese možnost objektivizovat funkční změny u našich pacientů. Především zhodnotit jejich chůzi. Můžeme odhalit změny a patologie v chůzi v rámci diagnostiky potíží pacienta, budeme schopni upřesnit indikace ke způsobu léčby, ať již konzervativní, tak i operační, ale také hodnotit změny způsobené naší léčbou a dle potřeby pak zasahovat do léčebného procesu.

 

Nejjednodušší a asi nejčastější využití bude u pacientů odeslaných k dovyšetření a léčbě plochonoží. Budeme schopni hodnotit nejen přítomnost plochonoží, ale i rozložení váhy, stereotyp chůze i základní posturální změny pacienta. Stejně tak i hodnotit výsledky zavedené terapie.

 

Pro nás velmi důležité je i hodnocení léčebného efektu u našich pacientů s pes equinovarus congenitus. Jsme jedno z center, které se těmto pacientům věnuje a již 14 let využíváme k léčbě všeobecně uznávané Ponsetiho metody. Redresním sádrováním jsme schopni dosáhnout korekce postavení původní deformity nožiček, avšak v dalších obdobích se pacienti potýkají s menšími či většími funkčními obtížemi ve smyslu narušení stereotypu chůze. Proto je péče o tyto pacienty je dlouhodobá, někdy s potřebou další intervence a právě zde je analýza chůze důležitá k časné indikaci další vhodné léčby.

 

I v neuroortopedii dochází též k vývoji a stále větší potřebě objektivizace funkčního nálezu k určení vhodného léčebného postupu a kontrol dalšího vývoje. Jedná se především o pacienty s dětskou mozkovou obrnou a její spastickou formou, nicméně i o skupinu pacientů s progresivními neurologickými potížemi, u kterých touto funkční analýzou můžeme optimalizovat některé indikace k chirurgickým výkonům.

 

V neposlední řadě můžeme využít chodícího pásu k hodnocení následků poúrazových stavů.

 

Mnohdy jsou na naší ambulanci vyšetřovány děti, které napadají či kulhají. Ne vždy je snadné běžnými vyšetřovacími metodami nalézt příčinu potíží, vyšetření na chodícím pásu nás v diagnostice může posunout a nasměrovat konkrétním směrem, ke zdárnému řešení problému.

 

Nesmíme též zapomínat na dospělé pacienty. Zde je prostor především pro vyšetření pacientů se statickými deformitami (vbočený palec, příčné plochonoží, atd.), kdy na základě vyšetření jsme též schopni zvolit snáze adekvátní terapii a zhodnotit i její výsledky.

 

Napsat komentář

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email
X