TELEFON: +420 774 860 789
E-MAIL: info@megcharity.cz

Monitor k ventilátorům

0Kč of 535 726Kč raised

 

Oddělení dětské intenzivní medicíny. Přístroj pro vysokoprůtokovou nosní insuflaci (High Velocity Nasal Insuflation – HiVNI) Vapotherm Precizion Flow® je přístroj, který v posledních letech velmi úspěšně používáme k léčbě vybraných onemocnění a patologických stavů, které vyžadují vyšší úroveň kyslíkové terapie. Jedná se zejména o pacienty se závažnější obstrukcí dýchacích cest, s pneumonií a jinými plicními procesy, které by v minulosti velmi pravděpodobně znamenaly nutnost připojení malých pacientů na přístroje pro umělou plicní ventilaci.

 

Používání vysokoprůtokové nasální insuflace tak významně snižuje počet pacientů, kteří převedení na invazivní umělou plicní ventilaci, se všemi souvisejícími riziky a nutností navození hlubokého lékového útlumu, vyžadují. Léčba pomocí Vapotherm Precizion Flow® vyžaduje nastavení a průběžné přehodnocování tří základních parametrů. Teploty vdechované směsi plynů, rychlost průtoku směsi plynů okruhem a podíl kyslíku ve vdechované směsi (Frakce inhalovaného O2 – FiO2). Právě FiO2 je parametr, který může v závislosti na celé řadě proměnných vyžadovat časté přehodnocování a změny nastavení, protože příliš vysoká frakce vdechovaného kyslíku má toxické účinky na celou řadu orgánů. Kyslíková toxicita je značná zejména u pacientů nejnižších věkových kategorií, u kterých je třeba přísně dbát na adekvátní nastavení FiO2 s nutností častých kontrol včetně odebírání krve a případných změn v nastavení přístroje.

 

Pomocný kyslíkový modul (Oxygen Assist Modul), dále OAM je pomocný systém pro optimalizaci kyslíkové podpory poskytované přístrojem Vapotherm Precizion Flow®. Přístroj pracuje s kontinuálně měřenou saturací periferní krve kyslíkem, kterou každých 8 sekund vyhodnocuje a na základě naměřených údajů automaticky upravuje frakci inhalovaného kyslíku (FiO2), dodávaného do okruhu přístroje Vapotherm Precizion Flow® tak, aby byla SpO2 udržována v optimálních hranicích dle aktuální potřeby malého pacienta. V dosud provedených studiích je kontrola SpO2 pomocí OAM významně lepší než při manuálním nastavování FiO2, významně šetří čas ošetřujícímu personálu a umožňuje jej pak věnovat pacientovi, nikoliv opakovanému nastavování přístroje.

 

Zakoupení modulů OAM má přispět k dalšímu zkvalitnění a prohloubení individualizace péče o každého jednoho dětského pacienta a zároveň má potenciál uchránit ještě více dětí od agresivní léčby invazivní umělou plicní ventilací.

 

Napsat komentář

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email
X